Home

Certificat de competenta lingvistica valabilitate

Certificatul TOEFL are o valabilitate de 2 ani. Este recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale si poate inlocui proba de competenta lingvistica de la Bacalaureat. Cuprinde patru probe: ascultare (50 de intrebari), vorbire (40 de intrebari), citire (50 de intrebari) si scriere (un subiect). CURSURI DE PREGATIRE PENTRU TOEF

Articolul 35 (1) Personalul care deţine un certificat de competenţă lingvistică valabil este evaluat doar în momentul expirării termenului de valabilitate al acestuia Testele au valabilitate nelimitată şi sunt recunoscute de ţările membre ale Consorţiului European. Costuri suplimentare: schimbarea datei de examinare: 10 Euro reexaminare: 25 Euro pierderea certificatului şi solicitarea unui duplicat: 20 Euro model de teste: 8 Euro. Pentru identificare, veţi prezenta un act de identitate şi fişa de înscriere

Examen TOEFL - Certificare - Britanica Learning Centr

 1. Certificatul de competenta lingvistica se acorda (la cerere) gratuit studentilor care au finalizat cel putin 3 module a unui curs de limba straina si au sustinut un test de competenta lingvistica. IN CE CONSTA ACEST CERTIFICAT. Certificatul atesta nivelul de cunoastere a unei limbi straine,.
 2. certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport este valabil 10 ani? Pregătirea profesională periodică şi evaluare actualizării cunoştinţelor (1)Pentru a beneficia de drepturile conferite de certificatul de competenţă profesională, managerii de transport trebuie să-şi actualizeze periodic cunoştinţele necesare exercitării profesiei
 3. Autoritatea Rutieră Română - ARR este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare sub nr. 17392
 4. Rezultatele sunt publicate la 13 zile de la data examenului şi sunt valabile 2 ani. O alegere mai practică ar fi examenele ECL oferite în 13 limbi europene (inclusiv Română ca limbă străină & Maghiară) ceea ce-l face destul de popular în rândul tinerilor ce caută oportunități de studii sau lucru în țări europene
 5. Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date pană la.
 6. imum 6 luni sau studii liceale complete, efectuate într-o limbă străină de circulaţie internaţională la o instituţie de învăţământ din străinătate
 7. ARHIVĂ: Procedură de organizare online a examenului pentru obținerea certificatului de competență lingvistică - limba română (martie 2021) PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ONLINE A EXAMENULUI PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 11.05.2020 - 14.05.2020

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat 1 valabilitate de 2 ani - Echivaleaza proba de competenta lingvistica din cadrul examenului... International English Language Testing System) este special conceput pentru certificarea abilitatii lingvistice a celor care doresc sa studieze sau sa lucreze in tari in care. În 16 aprilie 2020, Domnul Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu a fost validat de Senatul Universității Babeș-Bolyai în funcția de Decan al Facultății de Drept, pentru un mandat de patru ani. În 28 aprilie 2020, noul decan, cu avizul Consiliului Profesoral, a numit echipa de prodecani pentru acest mandat: Doamna Prof. univ. dr. Ioana Vasiu, Doamna Lector dr. Diana Botău (prodecan în perioada 2016-2020) și Domnul Lector dr. Sergiu Golub (prodecan în perioada 2018-2020) Elevii care deţin deja certificate de competenţe lingvistice şi digitale vor susţine doar probele scrise ale examenului de bacalaureat. Astfel, la finalul clasei a XII-a, se vor susţine trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă certificarea competențelor lingvistice, nu mai susţin proba C din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu unul din următoarele calificative: Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass Testarea este necesara tuturor celor care nu au un certificat de competente lingvistice intr-o limba straina si vor sa-si depuna candidatura pentru o bursa de studiu Erasmus. Pentru a avea parte de aceasta reducere toti cei interesati trebuie sa duca la Biroul CLSFC din Campusul Titu Maiorescu, La Balena, o adeverinta de la secretariat prin care sa ateste calitatea de student, masterand, doctorand la Cuza

NORMA 05/02/2010 - Pagina de start - Portal Legislati

 1. 3.10 Certificatul de competenţă lingvistică se emite de către Departamentul de Limbi străine și comunicare la sfârşitul anului universitar curent. Acest certificat permite înscrierea studenţilor l
 2. Atestatele eliberate în urma testului de competentä lingvisticä sustinut la UBB vor putea fi utilizate de cätre delinätori la admiterea la master, pe perioada valabilitätii atestatului (doi ani universitari dupä anul eliberärii)
 3. Culegere de teste competenta lingvistica 1. (engleză, franceză, italiană, germană) - limbaj general- valabilitate 2 ani o Certificat de competenĠă lingvistică UPM (engleză, franceză, italiană, germană)- limbaj specializat (economic, tehnic, juridic) - valabilitate 2 ani cu specificare clară pe certificat: Certificat de.
 4. Certificate de competenţă lingvistică. Facultatea de Litere eliberează certificate de competenţă lingvistică pentru limbile română, engleză, franceză şi germană. Aceste certificate sunt eliberate cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi al Uniunii Europene şi certifică nivelurile de competenţe de.
 5. certificarea competentelor lingvistice nu mai sustin proba C din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidatii aflati in situatia precizata la alin. (1) nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica, prevazut de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat
 6. Certificate internationale de competenta lingvistica Bridge Language Study House organizeza examene de competenta lingvistica inca...; Industry si ECL ( European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern.
 7. Culegere teste competenta lingvistica (PDF) Culegere teste competenta lingvistica | Alina Bozgan - Academia.edu Academia.edu no longer supports Internet Explorer

Certificatul are valabilitate nelimitata. Mai multe informatii puteti obtine de la prof. de limba si literatura engleza, Olivia - Alexandra Tudoran, responsabil de organizarea si desfasurarea examenelor Cambridge ESOL în cadrul Colegiului Tehnic Henri Coanda, Timisoara b) verifica daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza tm nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului Al, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL); c) pentm certificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verifica dac La admiterea la programele de studii universitare de licenta organizate intr-o limba straina - Medicina (in limba engleza), Medicina (in limba franceza), Administrarea afacerilor (in limba engleza) si Informatica (in limba engleza) candidatii au obligatia prezentarii unui certificat de competenta lingvistica pentru limba franceza sau limba.

Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, forma de invatamant cu frecventa, anul universitar 2014-2015 - Inscrieri: 15-18 iulie (9.00-17.00) - Afisarea repartizarii pe sali a candidatilor inscrisi la programele cu predare in limbi straine, pentru sustinerea testului de competenta lingvistica. Activitatea CNMTLS este monitorizată și de structurile abilitate ale NATO, personalul Centrului fiind pregătit și certificat în cadrul acestor structuri. Certificatele de competență lingvistică emise de Centru au o valabilitate de 4 ani și sunt recunoscute în Ministerul Apărării Naționale și comandamentele Alianței Nord-Atlantice

Asistentii medicali trebuie sa aiba in vedere ca nu pot depune dosarul de recunoastere profesionala fara sa fie in posesia unui certificat de competenta lingvistica. (Italia face exceptie, in sensul ca nivelul de competenta lingvistica se verifica la inscrierea in IPASVI, printr-un examen lingvistic.) A - Vorbitor nivel de baza A1 Nivel incepato Documente eliberate. Acreditare si valabilitate. In urma sustinerii unui Audit Lingvistic se elibereaza Certificat de Competenta Lingvistica Europass, care prevede specificarea nivelului obtinut pentru fiecare componenta evaluata : ascultare, intelegere, corectitudine, fluenta, scris, citit, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene Am o diploma de competenta lingvistica cu nivelul B1, pe care scrie intr-o limba de circulatie internationala. Vreau sa stiu daca ma ajuta la angajare in UK, Birmingham, daca e utila in vreun fel Da, dar depinde ce cei care te angajează. Ei pot sa ceara examene recunoscute internațional in CV gen Cambridge sau TOEFL, etc. Fa o traducere legalizata dupa diploma respectiva si vezi daca o.

Prezenta procedura stabileste modalitatea de organizare si desfasurare a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2021 - 2022 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, precum si demersurile pentru recunoasterea rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor. (2) Pentru candidatii aflati in situatia precizata la alin. (1) nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica, prevazut de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat. (3) Pentru candidatii aflati in situatia precizata la alin Buna seara. Doresc sa obtin brevetul de turism si am ceea ce imi trebuie cu exceptia certificatului de competenta lingvistica. As dori sa stiu ce tip de certificat este necesar, pentru ca exista mai multe nivele de limba engleza, de exemplu si certificatele de limba se acorda in functie de nivelul la care esti competentä lingvisticä pentru oblinerea Atestatului de competentñ lingvisticä (cu valabilitate de doi ani universitari) se va organiza in luna martie, respectiv ianuarie - pentru sesiunile de lichidare, competenta lingvisticä la nivelul a patru deprinderi de limbä sträinä (limba studiatä in cadrul Certificat eliherate de. Certificatele sunt emise pe termen nelimitat (nu sunt tiparite cu termen de valabilitate). Certificatul OSD - Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch este recunoscut de Ministerul Educației din România și la nivel internațional; fiind folosit de catre liceeni la examenul de bacalaureat pentru echivalarea probei de competenta lingvistica (vezi.

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti

Valabilitate permanenta Certificatul Cambridge PET este valabil toata viata. Echivalare Certificatul Cambridge PET echivaleaza proba de competenta lingvistica din cadrul Bacalaureatului. British Council - Bacalaureat. Structura cursului: 3 sedinte X 1ora si 20 min. X 33 saptamani= 144 ore Perioada cursului: octombrie - iuni Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini; Copie legalizata dupa certificatul de nastere; Copie xerox dupa cartea de identitate; Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul); Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie; Patru fotografii tip buletin

Certificat competenta lingvistica - Avanti Training Center

 1. examenului de bacalaureat se incadreaza in termenul de valabilitate precizat pe certificat/diploma. Art. 6 . nivelul de competenta lingvistica, prevazut de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat. (3) Pentru candidatii aflati in situatia precizata la alin. (1), care promoveaza exa menul de bacalaureat,.
 2. d) certificat de competenta lingvistica sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Eonomic European, face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii atributiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul Romaniei
 3. de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, in cazul celor - Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini; - Copie legalizata dupa certificatul de nastere; - Copie xerox după cartea de identitate
 4. Termenul de valabilitate la diplome: nelimitat. IMPORTANT: Probele de competenta lingvistica din cadrul Bacalaureatului pot fi echivalate cu rezultatele obtinute la examenele Cambridge, in conformitate cu Ordinul nr. 5794/ 29.10.2009, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si publicat in Monitorul Oficial
 5. Cei care detin certificate de competenta lingvistica Cambridge si/sau IELTS, aflate in termen de valabilitate si care au obtinut un rezultat de B2, C1 sau C2 vor include copia certificatului in dosarul de inscriere si NU vor mai sustine proba de limba engleza, fiind considerati admisi in etapa urmatoare a selectiei
 6. 2. Pentru studentii care nu au fost evaluati conform punctului 1. al prezentei adrese, testul de competenta lingvistica pentru obtinerea Atestatul de competenta lingvistica (cu valabilitate de doi ani universitari) se va organiza in luna martie, respectiv ianuarie -pentru sesiunile de lichidare

Ştiaţi că certificatul de competenţă profesională pentru

Certificate de competenta lingvistica (Atestate) pentru orice limba straina. Atestatele sunt conforme standardelor europene (din Pasaportul Lingvistic European), au o valabilitate de doi ani si sunt recunoscute international c) pentru certificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verificä dacä data la care se finalizeazä Testul de competen(ã lingvisticã se încadreazä în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä

iulie 23, 2019 iulie 23, 2019 Adm Leave a Comment on Anexa 4 Certificatul de competenta lingvistica (CCL) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL) Testul de limbă străină se susţine la Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie. - in data de 16.07.2021 pentru candidatii înscrisi în sesiunea I; - in data de 17.09.2021 pentru candidatii înscrisi în ambele sesiuni. Testul de competenta lingvistica va fi sustinut de catre: • absolventii de lunga durata ai universitatii noastre (5 ani); • absolventii altor universitati care nu au un astfel de certificat

Autoritatea Rutieră Română - AR

Susţine testul IELTS la British Council. Aptis - Test de limba engleză pentru organizații. Cambridge Assessment English. Tipuri de examene. Date, costuri și locații. Înscrierea la examen. Pregătirea pentru examen. Ce presupune o zi de examen. Rezultate Sustin examenul intr-un spatiu familiar, intrucat Britanica este un centru acreditat de examinare Cambridge; Cursurile se vor desfasura in perioada 12 septembrie 2018 - iunie 2019. Frecventa: 2 intalniri saptamanale. ORGANIZARE. Grupele de studiu sunt formate din grupuri de 5-10 copii. Durata sesiunilor: in functie de nivel, 90-120 de minut data la care se finalizeazä Testul de competentã lingvisticã se încadreazä în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä. (5) Lista examenelor cu recunoa§tere internationalä pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi sträine, care pot fi recunoscute echivalate cu testul de competentä.

certificat de competenȚĂ lingvisticĂ - 2013 comisia de examinare: asist. dr. camelia dicu prep. drd. elena paliță valabil În cazul: fridsa - drept zi drept id osp ap rise fsega - id (toate specializĂrile) dragi studenȚi, viitori absolvenȚi, pentru a obȚine certificatul de competenȚĂ lingvisticĂ, necesar pentru dosarul de. Curs de engleza Cambridge Advanced (CAE) Your Cambridge EdVenture starts in September 2021. Inscrierile sunt acum deschise! Cursul de engleza Cambridge Advanced (CAE) te pregateste cu succes pentru promovarea acestui examen, care demonstreaza ca ai competentele lingvistice cautate de universitati si angajatori de top.. In cadrul cursului de pregatire Cambridge CAE, vei deprinde abilitatile. c) pentru certificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verificä dacä data la care se finalizeazä Testul de competenrä lingvisticä se încadreazä în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä Metodologia de certificare a competenţelor lingvistice la limba engleză/franceză/germană la Centrul de Limbi Străine Lexis'' a Universității Tehnice a Moldovei Cod: MET-0-CCLLEFG Ediţia 1 Revizia 0 APROBAT LA ŞEDINŢA SENATULUI UTM DIN 18.12.2018, PROCES-VERBAL NR. 5 METODOLOGIA DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA LIMBA ENGLEZĂ/FRANCEZĂ/GERMAN

FACULTATEA DE FINANTE, BANCI SI CONTABILITATE. ORGANIZEAZA CURSURI POSTUNIVERSITARE DE. SPECIALIZARE SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL FINANTE. STRUCTURA CURSURILOR POSTUNIVERSITARE. EVALUAREA PERFORMANTEI ECONOMICO-FINANCIARE A AFACERILOR. 50 locuri / 120 ore, 8 saptamani, 15 ore / saptamana / De remarcat este faptul ca noua elevi de gimnaziu (din clasele a-VI-a | a-VIII-a) au realizat punctaje intre 160 si 170, ceea ce le-a favorizat obtinerea directa a certificarii pentru nivelul B2 - echivalentul probei de competenta lingvistica din cadrul examenului de bacalaureat

Am nevoie de un certificat de limbă! Dar ce fel de

Certificatul de competenta profesionala in transportul rutier de marfa. Manualul conducatorului auto profesionist. Certificatul de competenta profesionala in transportul rutier de marfa. Subiectele tratate in carte au valabilitate in toate tarile UE deci si in Romania - sunt cele expuse in programa de studiu impusa de Directiva Probele respective vor fi echivalate printr-un certificat de competenta lingvistica la limba straina. Asa ca, in cazul in care un elev este fericitul posesor al unui certificat cu recunoastere internaţionala tip TOEFL, Cambridge, IELTS, si intruneşte criteriile de punctaj cerute de Ministerul Educatiei, se poate considera ca a sustinut deja. Inscrie-te la un examen ECL cu recunoastere internationala si obtine un pasaport lingvistic. Centrul de Limbi Straine A_BEST va organiza in luna decembrie examene ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) pentru limbile engleza, germana, franceza, italiana, spaniola, romana si rusa, in urma carora participantii pot obtine un certificat cu.

Centrul Lingvistic Medlingua din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș organizează în data de 9 ianuarie 2020, ora 16.00, examen de competență lingvistică pentru obținerea certificatului de limba engleză medicală/limba engleză generală. Examenul constă dintr-o probă scrisă și una orală și testează. c) pentru ceflificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verificä dacä data la care se finalizeazä Testul de competen(ä lingvisticã se încadreazä in termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä - Certificat de casatorie, daca este cazul, original si copie legalizata. - Adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie, vizata de cabinetul medical al UMF. - Certificat de competenta lingvistica pentru limba româna, in cazul cetatenilor straini care participa la admitere medicina 2015 la specializarile cu predare in limba româna

COLOCVIUL DE ADMITERE - 21 - 25.09.2020 TESTUL LA LIMBA STRAINA - se va sustine la ora 10, Catedra de Limbi straine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului) in data de 18.09.2020 pentru candidatii înscrisi în ambele sesiuni. Testul de competenta lingvistica va fi sustinut de catre: • absolventii de lunga durata. b) verificä dacä certificatul obtinut/diploma obtinutä valideazä un nivel de competentä lingvisticä egal sau superior nivelului Al, corespunzätor Cadrului European Comun de Referintä pentru Limbi (CECRL); c) pentru certificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verificä dacä data la car d) Cursuri de perfectionare certificate de Universitatea Apollonia din Iasi (cursuri in domenii medicate si cursuri de performanta in domenii artistice) · e) Centrul de Performanfii, in Formare Profesionalii. Continua (CPFPC) elibereaza certificate de competenta lingvistica, cu o valabilitate de doi ani, care servesc unor scopuri precum certificarea competen!elor lingvistice in limbi sträine cu Testul de competen(ã lingvisticã. Serviciul , secretariat al unitätii de învä!ämânt realizeazä o copie conform cu originalul a certificatului/diplomei oblinute, înapoind apartinätorilor originalul, si depune aceast Sunt exceptate de la sustinerea testului de limba engleza persoanele care prezinta un certificat de competenta lingvistica, recunoscut international, ~ipersoanele care provin din tari unde limba oficiala a statului este engleza. 3.1. Studii in limba romana Art.22. Pot accede la studii in limba romana, in cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe.

Testări lingvistice Facultatea de Liter

 1. pentru certificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verificä dacä data la care finalizeazä Testul de competen!ã lingvisticã se încadreazä în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä. (5) Lista examenelor cu recunoastere internationalä pentru certificarea competentelor lingvistice î
 2. FCE este recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii ca echivalent al examenului de limba straina necesar pentru inscrierea la examenul de licenta (certificatul de competenta lingvistica). · CAE (Certificate in Advanced English) Certifica o calificare inalta si este recomandat celor care folosesc in mod frecvent limba engleza la locul de.
 3. Cursuri copii/adolescenti Limba Germana Limba Engleza. Consulta pagina cu Tarife / Orar aici. Invatarea limbilor straine de la o.

Centrul Alpha - Alpha Ubb - Facultatea de Liter

Termen valabilitate certificate: nelimitat. IMPORTANT: Probele de competenta lingvistica din cadrul Bacalaureatului pot fi echivalate cu rezultatele obtinute la examenele Cambridge, in conformitate cu Ordinul nr. 5794/ 29.10.2009, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si publicat in Monitorul Oficial NIVELUL ESTE INTERMEDIAR DAR PO ATE FI PERCEPUT SI ALTFEL IN FUNCTIE DE COMPETENTA UTILIZATORULUI. Direitos autorais: Salvar Salvar Culegere Teste Competenta Lingvistica para ler mais tarde. 100% 100% consideraram este documento útil, Marque francez, italian, german) limbaj general valabilitate 2 ani o Certificat de competen lingvistic. - Valabilitate permanenta Certificatul Cambridge FCE este valabil toata viata. - Echivalare Certificatul Cambridge FCE echivaleaza proba de competenta lingvistica din cadrul Bacalaureatului. Cursul de pregatire pentru sustinerea examenului Cambridge- nivel FCE propus de Centre for Exam Excellence va acoperi toate cele 5 sectiuni ale examenului

Primul examen de limbă engleză a fost oferit de către Cambridge University în 1913, examen de nivel Proficiency. Examenul a avut 3 participanți care, în urma examenului de 12 ore, nu au reușit să obțină certificatul Sunt exceptate de la sustinerea testului de limba engleza persoanele care prezinta un certificat de competenta lingvistica, recunoscut international, ~ipersoanele care provin din tari unde limba oficiala a statului este engleza. 3.1. Studii in Iimba romana Art.22. Pot accede la studii in limba romana, in cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe. prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutiile abilitate de minister. fn cazul dublei cetatenii, candidatii var opta pentru una dintre cetateniile cu care var sa participe la concurs ~i aceasta optiune nu poate fi schimbata pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv (5) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

certificatul de competenta lingvistica în limba de circulatie internationala. (4) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenta, ce contine descrierea cu o valabilitate de la 50 de ani pana la toata viata, insa acestea trebuie platite de catre elev. Ai aici detalii despre ele (6) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei Nationale. ART. Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3.313/ 2012 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 163, din 13 martie 2012 la care se finalizeazä Testul de competenßã lingvisticã se încadreazä în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä; d) verificä dacä examenul pentru care candidatul a obÇinut certificatul/diploma prezentatä este de organizare evaluare a testului de competente lingvistice. Comisia de organizare evaluare este. In urma examinarii IELTS, obtii un certificat recunoscut pe plan international si iti imbogatesti CV-ul cu o diploma valoroasa cu valabilitate de 2 ani.; Cursul de engleza IELTS este ideal pentru cei care se pregatesc sa urmeze cursurile unei universitati din strainatate sau isi doresc sa se angajeze intr-un loc de munca unde se vorbeste limba engleza

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Certificate de

ATENTIE ELEVI! Notele din liceu vor putea fi luate din nou in considerare pentru admiterea in facultate. Obiectiv 19 April, 2013 Actualitate Universitatile vor putea lua in considerare in organizarea sesiunilor de admitere de anul acesta si notele obtinute de candidati in timpul liceului, a decis Ministerul Educatiei c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau provenienta, prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36/CE; d) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau provenienta data la care se finalizeazä Testul de competen!ä lingvisticã se încadreazä în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomä. (5) Lista examenelor cu recunoastere internationalä pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi sträine, care pot fi recunoscute echivalate cu testul de competentä. Art. 12. Candidatii la examenul de licenta/diploma prezinta, la inscriere, un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala, eliberat de Departamentul de specialitate din Universitate sau de catre o alta institutie specializata, recunoscuta de catre Departamentul de specialitate. Art. 13