Home

Legea 319 2006 hg 1091 2006

HG 1091 16/08/2006 - Portal Legislati

Legea 319 din 2006 actualizata - iprotectiamuncii

 1. Lege nr. 319 din 14/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006 Intrare in vigoare: 01/10/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Publicat în 26/07/2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1
 2. Legea 319 din 2006 actualizata Legea privind securitatea si sanatatea in munca. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006. Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012. Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012. Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018. Legea 319/2006 PDF CAPITOLUL
 3. ime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 30 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Dispoziţii general
 4. Legea 319 din 2006 Securității și sănătății în muncă. Este legea care defineşte cadru legal de desfăşurare a activităţilor economice având ca scop [...] descarc
 5. + Secţiunea a 4-a Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor + Articolul 19 Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci când aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă

Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre. ART. 3 În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip d Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 și 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să fie informați cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății la locul de muncă. Art. 11. L 319 / 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă H 1.425/2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 H 300 /2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporare sau mobil

Legislație SSM - securitatea-sanatatea-muncii

 1. ime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioar
 2. Legea 319/2006; HG 1425/2006; HG 1048/2006; HG 917/2006; HG 1091/2006; Legea 319/2006; HG 1425/2006; HG 1048/2006; HG 917/2006; HG 1091/2006
 3. Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006 Emitent: Guvernul Romaniei Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

HG 1048 09/08/2006 - Portal Legislati

HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și

 1. ime de securitate și sănătate pentru locul de muncă; • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
 2. Salarizare Hotararea Guvernului nr. 500/2011, Hotărârea nr. 1091/2014, legea 319/2006, Legea nr. 448/2006, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, legislatie salarizare 2015, news, Ordinul nr. 64/2003, Ordonanţa de urgenţă nr. 111/201
 3. Fără a aduce atingere prevederilor secŃiunii a 5-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaŃii adecvate şi, dacă este cazul, de fişe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă. ART.
 4. ime de securitate úi s Q tate pentru locul de munc Hot rârea Guvernului nr. 1091/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 89/654/CEE Locul de munc este locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat în cl dirile întreprinderii úi/sau unit ii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii úi/sau a unit ii la care lucr torul are acces în cadrul desf úur.

Protectia Muncii LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA nr.319/2006 HG nr.1425/2006 - Norme de Aplicare a Legii 319/2006 HG nr.355/2007 - Sanatatea Lucratorilor HG nr.300/2006 - Organizarea Santierelor HG nr.493/2006 - Expunerea la Zgomot HG nr.1028/2006 - Echipamente cu Ecran de Vizualizare HG nr.971/2006 - Semnalizarea la Locul de Munca HG nr.1048/2006 - Utilizarea Echipamentelor de. Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect. Planul de prevenire si protectie- laborant In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice.

Anexa H HG 971 / 2006 HG 1007 / 2006 HG 1028 / 2006 HG

 1. ime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de.
 2. Prevederile Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate domeniului prevãzut la art. 1, fãrã a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice din prezenta hotãrâre. ART. 4 În sensul prezentei hotãrâri, prin loc de munca se înţelege locul destinat sa cuprindã posturi d
 3. ime de securitate si sanatate pentru locul de munca ) E-mail: Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor,.
 4. HG 1425/2006 Norme metodologice L 319/2006 D89/391/CEE Muncă sigură -câştig sigur locul de muncă HG 1091/2006 D89/654/CEE echipamente de muncă HG 1146/2006 D89/655/CEE semnalizarea de securitate HG 971/2006 D92/58/CEE echipament individual de protecţie HG 1048/2006 D89/656/CEE Legislaţia privind condiţiile generale de securitate şi.
 5. Legislatie - Protectia muncii. Legea 319 din 14 iulie 2006: Legea securitatii si sanatatii in munca. NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006. HOTARARE nr. 207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru.
 6. Prevederile Legii nr. 319/2006 sunt detaliate prin Normele metodologice de aplicare a legii aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. De aceea, împreună cu obligaţiile specifice referitoare la activitatea cu echipamente dotate cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie să garanteze şi îndeplinire

Legea 319/2006 si legislatie de Protectia Muncii specifica activitatii - Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006; HG 1091 - Cerinte minime de Protectia Muncii la locul de munca; Asistenta periodica de Protectia Muncii cuprinde: Instruirea generala, la Iocul de munca, si periodica de Protectia Muncii. 1) Care sunt raporturile HGR 1146/2006 si Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ? a) modifica legea. b) abroga HG 1091/16.08.2006 ; HG 1218/06.09.2006 . Va multumesc anticipat . Multa sanatate ! stoianconstantin Says: 21/09/2014 la 10:40. Cred ca nu le am! Tot ce am este deja postat pe blo

Legislaţie - Inspectia Munci

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 319 din 2006 - Legea privind securitatea si sanatatea in munca; Hotararea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 din 2006; Hotararea de Guvern nr. 1091 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca - Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, modificata - Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006 - Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca -Monitorul Oficial nr. 739/30.09.2006

Download. Teste grilă din legislaţia în domeniul SSM. George Rusu. Teste grilă din legislaţia în domeniul SSM fReţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare - AERONAVSECUR, proiect finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea. Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30/08/2006 in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; ( HG 1091/2006, Anexa 1, pct. 22.1 ) 15 Au fost desemnaţi lucrători care aplică măsuri de prim ajutor, de stingerea incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor (art.10, alin 2, din Legea nr. 319/2006) 16 Lucrătorii societăţii / sau unităţii respectă obligaţia.

Legislatie - BODY SR

LEGISLATIE SSM. Legea 319 /2006 SSM. HG 1425/2006 modificata si completata prin HG. 955/2010. Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006. HG nr.355/ privind supravegherea sanatatii lucratorilor. HG 300/2006 cerinte santiere mobile si temporare. HG 493/2006 cerinte zgomot Hotărârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. - Legea 319 / 2006, privind securitatea si sanatatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare ale legii. - Legea 307 / 2006, privind apararea impotriva incendiilor PS

Articolul 122 Dosarul de cercetare a evenimentului

HG nr. 955/2010 - pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederii Legii nr. 319/2006 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii HG nr. 767/2016 - privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si al SS Legea 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca LEGISLATIE SSM No Responses » sept. 08 2012 Posted by eProfu at 8:16 PM. HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a legii SSM HG 1091/2006 - Cerinte minime SSM la locul de munca LEGISLATIE SSM No Responses.

Contact

HG 1146/2006 - protectiamuncii-pabian

Legea 319/2006. Legea securitatii si sanatatii in munca. 2. H.G.1425/2006. Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 . 3. H.G.955/2010. Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea H.G.1425/2006. 4 HG 1091/2006; HG 1146/2006; SU. Legea 307/2006; Ordin 712/2005; Legea 481/2004; Ordin 163/2007; Semnalizare Securitate. Avertizare; Obligativitate; Interzicere; Salvare; Semne PSI; Cerere oferta; Contact; Acces membri; SSM. Servcii. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie potrivit cerintelor legale (legea 319/2006 - legea sanatatii. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006; HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; HG nr HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006 Legea 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munc

III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca: Muncii Echipamente individuale de protectie Echipamentelor de munca Guvernul Romaniei HG 905/2017 HG 971/2006 HG 1048/2006 HG 1091/2006 HG 1146/2006 HG 1425/2006 Hotararea de Guvern 1048 din 2006 Hotararea de Guvern 1048/2006 Hotararea de Guvern 1425. Legislatie pentru Medicina Muncii. Medicina Muncii. HG 1169/2011 - Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. HG 355/2007 - Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor. Legea 40/201 1 - Noul Cod al Muncii. HG 955/2010 - Privind modificarea si completarea Legii 319/2006 si HG 1425/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri. ART. 3 Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniulu Tags: HG 1028/2006, ssm, legea 319/2006, art. 108 din Constitutia Romaniei, echipamente cu ecran de vizualizare HOTARARE nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizar LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioar

Obligaţiile consiliului local şi ale primarului

LEGEA nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate s HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a legii SSM LEGISLATIE SSM. sept. 08 2012 . HG 1091/2006 - Cerinte minime SSM la locul de munca Legea 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca: Laborator electronică CURRICULUM INVATAMANT LICEU Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea nr. 53/2003 Codul Muncii; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de. Legea nr. 319/2006 Hotärârea Guvernului m. 1425/2006 Hotärârea Guvernului nr. 971/2006 Hotärârea Guvernului nr. 1091/2006 Hotärârea Guvernului nr. 355/2007 Hotärârea Guvernului nr.243/2013 Le 307/2006 Legea nr. 48112004 Ordinul ministrului administratiei internelor nr. 712/2005 Ordinul ministrului administratiei internelor nr. 262 / 201 lucrători? (conform cerinţelor art 13 lit q) din Legea 319/2006, coroborat cu prev. art. 3 alin.(1) din HG 1146/2006) 13. Echipamentele de muncă sunt însoţite de cărţile tehnice sau instrucţiunile de utilizare şi întreţinere? (conform cerinţelor art 8 şi art. 9 din HG 1146/2006, coroborat cu prev. pct. 1.7.4 din Anexa 1 la HG

legislati

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 (* actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2006 Forma actualizata valabila la data de : 18 aprilie 2012 Prezenta forma actualizata este valabila de la 24 martie 2012 pana la 18. LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 319 / 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 SULYLQGFHULQ HOHPLQLPHGHVHFXULWDWHúLVQWDW Legea sanatatii si securitatii in munca Legea 319/2006 Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 - Hotararea nr 1425/2006 Legea 126/1995 - privind regimul materialelor explozive, MO nr. 298/12/1995, completata si modificata

securit ăţ ii şi s ănătăţ ii în munc ă: Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006, H.G. nr. 1146/2006, H.G. nr. 1048/2006, H.G. nr. 971/2006 şi H.G. nr. 1028/2006 *Chestionarul va fi completat de c ătre angajator şi folosit ulterior de inspectorul de munc ă, care verific ă, prin sondaj, situa ţia real ă din unitat Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanţa nr. 2 /2001- privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 319/2006 şi legislaţia SSM specifică activităţii; Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006; HG 1091 - Cerinţe minime de SSM la locul de muncă. Documentaţia SSM se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar - Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca - HG 1425/2006-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 -HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor -HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca Biroul resu umane len HG 1425/2006 actualizata 5 mai 2011. CAP. I. Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, denumită în continuare lege. 11. accident în afara muncii - accident care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. g) şi la art. 30 din lege HOTĂRÂRE nr.1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.51 alin.(1) lit.b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

23. Verificarea existenţei la locul de muncă a spaţiilor pentru refacerea capacităţii de termoreglare a organismului ca urmare expunerii îndelungate la temperaturi extreme - scăzute sau ridicate, după caz ( Legea 319/2006,OUG 99/200, HG 1091/2006). Legea nr. 319/2006. Art. 13, lit. b. H.G.1091. Anexa. 1, pct.11. O.U.G. nr. 99/200 In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 925/27.12.2011 a fost publicata Hotararea Guvernului României nr. 1.242/14 decembrie 2011, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, iar in continuare va prezentam textul integral al acesteia. În temeiul art. R.Deşi vechile reglementări impu­neau o arie de trei metri pătraţi fiecărui angajat care lucrează la birou, noile re­­­gle­men­tări în domeniul sănă­tăţii şi securităţii la locul de muncă (Legea 319/ 2006, HG 1091/2006) lasă la la­titudinea angajatorului - a res­pon­sabililului pentru Să­nătate şi Securitate în. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; • HG nr.1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă; • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste

1 Lege nr. 319 / 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 2 N.M. Lege 319 / 2006 9 HG 1091/2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca . Instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii Macaragiu - grupa Legislație SSM. Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă - Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006. Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 - Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 01 Legea 319 2006 Legea Securităţii şi sănătăţii în muncă Departamentele şi serviciile Societăţii 02 HG 1425 2006 Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 M.Of. 882/30.10.2006 Departamentele şi serviciile Societăţii 03 HG 955 2010 Modificarea şi completarea Normei metododologice de aplicare a L319/2006 LEGEA Nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca; HOTARAREA nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARAREA DE GUVERN nr. 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a. Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor precum.

4. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit5tii Si sinatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitat • Legea 319/2006 şi legislaţia SSM specifică activităţii; • Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006; • HG 1091 - Cerinţe minime de SSM la locul de muncă. Documentaţia SSM se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar - Legea securitätii sänätätii în munca nr. 319 din 14 iulie 2006, - HG. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate sänätate pentru locul de munca, - H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate sänätate pentru utilizarea de cätre lucrätori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncä, - Art. 31