Home

Legea 295/2004

LEGE Nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor NOTE: 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1914/2006 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a. Legea 295/2004 regimul armelor şi muniţiilor. Legea 295/2004 actualizată privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 814 din 17 noiembrie 2011 în baza art. VII din Legea 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României,.

LEGE nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi ..

 1. Legea privind regimul armelor si al munitiilor, legea nr. 295/2004 [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 30/06/2004 Modificari si completari; Ordonanta de urgenta nr. 141/2004 Lege nr. 235/2007; Ordonanta de urgenta nr. 26/2008 Capitolul 1 - Dispozitii general
 2. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicarea 2 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 425 din 10.06.2014 (M.Of. nr. 425/2014). În vigoare de la 30.12.2004 CAPITOLUL
 3. de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 - Poliţia Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi teritorial, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Anunturi - Arme cu glont - De vanzare carabina 30

Legea 295/2004 regimul armelor şi muniţiilor - LegeAZ

Legea 295/2004 ( privind regimul armelor şi al muniţiilor (republicare) ) E-mail: Parola PARLAMENTUL ROMÂNIEI LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, s LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind regimul armelor si al munitiilor (actualizata pana la data de 17 noiembrie 2008*) CAP. I Dispozitii generale ART. 1 Domeniul de reglementare Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care detinerea Art. 2 Definiţii Dispoziţii generale Legea 295 2004 actualizata privind regimul armelor şi al muniţiilo

295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.914/2006 pentru aprobarea Normelo Legea nr. 152/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 18 iulie 2008; Legea nr. 99/2010 pentru modificarea alin Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor - actualizata la 21.07.2008. Versiunea actualizata include modificarile aduse de: - Ordonanta de Urgenta nr. 141/2004. - Legea nr. 235/2007. - O.U.G. nr. 26/2008 publicata in MOF nr. 203 din 17.03.2008. - Legea nr. 235/2008 publicata in MOF nr. 544 din 18.07.2008 Lege 295/2004 . Art. 14. Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani

Tikka T3 Hunter- cal

DreptOnline.ro :: Legea privind regimul armelor si al ..

Speta in baza Legii 295/2004: Bunza ziua, as vrea sa ma sfatuiti si pe mine in urmatoarea speta: In baza legii 295/2004 am depus dosarul (complet) in vederea eliberarii unei autorizatii pentru arma letala. Au fost realizate toate verificarile in teren (atat de catre politia locala ca si de cei de la arme si munitii si nu au fost probleme. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza I. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins

Legea 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esentiale si al munițiilor este, ca multe alte legi, una destul de greu de deslusit pentru cetateanul de rand, mai ales daca nu a urmat un curs specializat pentru studiul specific al acestei legi (ultima varianta a legii).. Pentru persoanele care sunt interesate de domeniul armelor de foc, dar care inca nu au studiat legislatia romaneasca. LEGE NR. 295 DIN 28 IUNIE 2004 PRIVIND REGIMUL ARMELOR ŞI AL MUNIŢIILOR (actualizată până la data de 17 noiembrie 2008*) CAP. I Dispozitii generale ART. 1 Domeniul de reglementare Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sun LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (**republicat **) privind regimul armelor úi al muni iilor*) Data intrarii in vigoare : 10 iunie 2014 Forma actualizata valabila la data de : 27 aprilie 2017 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014 CAP. I DISPOZI II GENERALE ART. 1 Domeniul de reglementar Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor În vigoare de la 30.12.2004 Forma consolidată astăzi, 28.04.2016 are la bază republicarea 2 din Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 10.06.2014 Include modificările aduse prin următoarele acte: L nr. 319/2015 . Alege altă consolidare. CAPITOLUL IDispoziţii generale Art. 1 Lege nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Ordonanta de Urgenta nr. 141/2004 - Legea nr. 235/2007 - O.U.G. nr. 26/2008 publicata in MOF nr. 203 din 17/03/2008 - Legea nr. 152/2008 publicata in MOF nr. 544 din 18/07/2008 - Legea nr. 268/2008 publicata in MOF nr. 767 din 14/11/2008

Legea nr. 295(r2)/2004 privind regimul armelor şi al ..

Legea 295 2004 regimul armelor si munitiilor, actualizata in 2011 - Nu se aplica deoarece dispozitivele cu electrosocuri nu sunt arme CAPITOLUL II Procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizic Lege nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Ordonanta de Urgenta nr. 141/2004 - Legea nr. 235/2007 - O.U.G. nr. 26/2008 publicata in MOF nr. 203 din 17/03/2008 - Legea nr. 152/2008 publicata in MOF nr. 544 din 18/07/2008 - Legea nr. 268/2008 publicata in MOF nr. 767 din 14/11/2008.

LEGEA nr. 407 din 2006 actualizata ianuarie 2020 February 11, 2020 Legea-nr-295-2004-privind-regimul-armelor-si-al-munitiilor February 11, 2020 Regulamente de pescuit pe ape curgatoare si amenajari piscicole 2020 December 31, 201 Preoiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, adoptat de Senat la sfârșitul lunii trecute cu 75 de voturi pentru, 16 împotrivă şi 11 abţineri, a aprins imaginația tuturor

de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 - Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi teritorial, autorizează, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ș i al muniț iilor, republicată , din 17.01.2018 În vigoare de la 28 februarie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 83bis din 29 ianuarie 2018. Formă aplicabilă la 23 aprilie 2021. CAPITOLUL I Dispoziții general Hotararea nr. 130 din 24 februarie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Inspectoratul General al Politiei Romane, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central si local,. În M. Of. nr. 202 din 23 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Infracţiuni prevăzute de legea privind regimul armelor şi muniţiilor - Legea 295/2004. - Legea 295/2004 - art.13 Cod penal - art.18 Cod penal, art.181 Cod penal . TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - SECŢIA PENALĂ . SENTINŢA PENALĂ NR.147/01.11.2011 a) Legea nr. 295/2004 - art. 98. b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 aprobate prin H.G. nr. 130/2005 - art. 97 alin. (1) 7. Eliberarea unui nou permis de armă 15 zile 5 zile 100.000 200.000 a) Legea nr. 295/2004 - art. 51 8. Eliberarea unei noi cărţi de identitate a armei 15 zile 5 zil Asadar, Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor este o lege speciala si avand in vedere ca aceasta lege reglementeaza categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care detinerea, portul, folosirea acestora este permisa, este evident ca fata de domeniul de reglementare, masurile complementare se iau in paralel cu.

Actualizat: 02.11.2020 - 12:59. Klaus Iohannis a trimis în Parlament legea pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. Art. I pct. 8 din legea transmisă la promulgare modifică alin. (1) lit. c) şi d) ale articolului 14 din Legea nr. 295/2004, în sensul restrângerii dreptului de a deţine. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (M. Of. nr. 425 din 10 iunie 2014; cu modif. și compl. ult.) O.U.G. nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților. Nelamurire despre legea 295 2004 art 63 Atentie: aceasta este o intrebare greoaie din lege care are legatura cu legitima aparare folosind arme neletale conform legi, daca nu ai cunostinte de cauza nu iti da cu parerea aiurea. Legea 295 2004 art 63 punctul 1, 2 si 3: 1.Persoanele prevăzute la art. 57 alin. 1 au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru.

Legea 295/2004 Legislatie gratuit

Legea 295 / 2004 - regimul armelor si munitiilor

Legea 295/2004 art 63 puncul 1, 2 si 3: 1.Persoanele prevăzute la art. 57 alin. 1 au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal. 2.Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții: 3. ÎN LOCURI AGLOMERATE, stadioane, săli de spectacol și adunări publice. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) informează că, în 4 noiembrie, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 196/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Printre principalele modificări cu impact asupra deţinătorilor de arme şi muniţii, sunt următoarele

Art. 2 Definiţii Legea 295/2004 regimul armelor şi ..

Cadrul normativ care reglementează efectuarea inspecției tehnice periodice a armelor, respectiv Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind. Etichetă: legea 295/2004. Legislaţie curentă. Legea nr. 295(r2)/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. iunie 13, 2014. 44,216 Fani Îmi place Decizie 793 din 29.10.2019. Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile legale prevăzute de Legea 295/2004, iar conform art. 14 lit. h) din acelaşi act normativ, una dintre condiţii este ca petentului să nu i se fi anulat în. Un scurt rezumat al legii armelor din romania cu o sinteza despre cine ce arme are voie sa foloseasca in RomaniaPentru a vedea care sunt pasii necesari achiz.. Toate articolele cu referire la subiectul 'LEGEA 295/2004' Dosar penal pentru un bărbat din Suceava pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor În ziua de 30.05.2020, intervalul 08:00-12:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Suceava au desfășurat o acțiune pentru verificarea.

Afla mai multe despre legea 295 din 2004

 1. Conform legii armelor in vigoare, adica legea 295/2004, majoritatea categoriilor de arme, pot fi detinute cu destinatia colectie. Singurele restrictii sunt armele militare, adica categoria A, si armele din categoria B7 (arme scurte cu glont) proiectate dupa anul 1945
 2. Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. În acelaşi context, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Prin acest act normativ au fost reglementate atâ
 3. ă nu mai puțin de 26 de modificări sau completări, după caz, operate asupra Legii nr. 295/2004 de prima Cameră

Preşedintele Klaus Iohannis, a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Şeful statului consideră că relaxarea condiţiilor privind deţinerea armelor de către persoanele condamnate la închisoare nu este oportună Navigheaza > Home / Jurisprudenta / Săvârşirea infracţiunii prev.de art.42 al 1 lit.a, al.2 lit.a din Legea 407/2006 şi art. 279 al.1 Cod penal şi art.136 din Legea 295/2004 cu aplicarea art.33 lit.a Cod pena Citește și: Kovesi are parte de vești importante!Ce s-a negociat între Parlamentul European și Consiliul UE. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost trimisă de către Parlament, spre promulgare, Preşedintelui României la data de 20 iunie 2019 Au fost efectuate 26.867 controale şi instructaje deţinătorilor legal de arme şi muniţii pe linia respectării prevederilor Legii nr. 295/2004.Din analiza activităţilor desfăşurate, au rezultat următoarele:* Din totalul infracţiunilor constatate la regimul armelor şi muniţiilor, 67,6 % reprezintă încălcări ale Legii nr. 295.

Legea nr. 319/2015 - modificarea și completarea Legii nr ..

 1. Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat, marţi, Curtea Constituţională, pe legea pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, reclamând faptul că actul normativ nu are avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale, marţi, o sesizare de neconstituţionalitate asupra.
 2. Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la actul normativ care modifica si completeaza Legea 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru.
 3. Armele de airsoft nu necesita autorizare conf. Legii 295/ 2004 si pot fi achizitionate de persoane peste 18 ani. Conform legii 295/ 2004 actualizata 2011. Carte tehnica: - Tip Pistol - Propulsie Capsule arc - Mod tragere Manual Calibru teava interna 6 mm Capacitate incarcator ( bile ) 15 Raza de tragere 40-50 m NU NECESITA PERMIS
 4. Citeste şi . Nu am gasit decizii asemanatoare! Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279 C.p., Legea 295/2004
 5. Created Date: 9/8/2008 4:08:04 P
 6. Title: Microsoft Word - L_295-2004.doc Author: Luc Subject: Lege 295 2004 privind regimul armelor si munitiilor Created Date: 11/23/2008 12:50:08 P

Hotararea nr. 130 din 24 februarie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetateanul roman sau strainul cu domiciliul ori cu resedinta in Romania,. Datorita modificarilor aduse legii 295/2004, incepand cu 15 Ianuarie 2016, toate persoanele care doresc sa detina o arma din categoria celor pentru care este necesara autorizare (letale sau neletale) sunt obligate sa urmeze acest curs. Deasemenea, cei care detin arme neletale si nu au acest curs efectuat, sunt obligati sa-l urmeze pana la.

La data de 4 noiembrie 2019, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 196/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. Printre principalele modificări aduse Legii 295/2004, cu impact asupra deținătorilor de arme și muniții, sunt următoarele: Armele de panoplie au fost redefinite. Asadar, Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor este o lege speciala si având in vedere ca aceasta lege reglementeaza categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care detinerea, portul, folosirea acestora este permisa, este evident ca fata de domeniul de reglementare, masurile complementare se iau in paralel cu. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si Hotarârea Guvernului nr. 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor capitolului VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, se abroga. (2) Art. 5 - (1) (2) Art. In momentul de fata, au fost aduse modificari si completari Legii nr.295/2004 prin Legea 117/2011 privind regimul armelor si munitiilor. Mai recent s-au emis urmatoarele documente: cartea de identitate a armei, certificatul de detinator(pentru arme neletale) si pasaportul European pentru arme de foc

Petitie pentru modificarea legii 295/2004 (actualizata in 2011) Răspunde. Petre a zis. 24 mai 2014 la ora 9:02. As semna petitia, dar nu prea sunt de acord cu folosirea armelor cu aer comprimat la vanatoare eventual cu o specificare clara pentru folosirea lor in actiuni de pestcontrol (la starpirea ciorilor si a sobolanilor) Noul act normativ, care va intra în vigoare de vineri, aduce mai multe modificări Legii 295/ 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, a transmis, joi, Poliţia Română. În noua lege, la articolul 28, este prevăzut că Poliţia poate cere reexeminarea psihologică a deţinătorului de permis de port-armă Legea 295 2004 actualizată privind regimul armelor şi al muniţiilor republicată în monitorul oficial nr. 295 2004 privind regimul armelor și al munițiilor modificări 2 puneri în aplicare 2 respingeri de neconstituționalitate 2 referințe 2 reviste 3 jurisprudență relevantă referințe în jurisprudență text republicat în. Armele de airsoft sunt stipulate in Legea Nr.117 din 15.06.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind Regimul Armelor si Munitiilor. Legea se poate gasi aici. Principalele prevederi asupra armelor si a jocului de airsoft au fost evidentiate de catre Mihai Grosan pe forumul ASR si ar fi: 1. arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia. Modificarea legii privind regimul armelor şi muniţiilor, promulgată. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretul de promulgare a actului normativ care modifică şi completează Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, potrivit Agerpres. Legea, iniţiată de Guvern, stipulează că prevederile nu se aplică.

Dosar 9/334/2018 din 03.01.2018 - Judecătoria Vatra Dornei, obiect nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279 C.p., Legea 295/2004) confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP), categorie Penal, stadiul Fon Legea 295 / 2004 privind regimul armelor si munitiilor. Legea 130 / 2012 privind regimul armelor si munitiilor cu destinatie civila. Legea 319 / 2015 pentru modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor Art. I pct. 8 din legea transmisă la promulgare modifică alin. (1) lit. c) și d) ale articolului 14 din Legea nr. 295/2004, în sensul restrângerii dreptului de a deține arme letale doar persoanelor care sunt inculpate sau au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiuni săvârșite cu violență, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. Legea nr. 295/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte criterii diferite pentru autorizarea deţinerii celor două categorii de anne, după cum urmează: - armele de autoapărare sunt prevăzute în categoria C din anexa la Legea nr. 295/2004, Bind încadrate în categori

De asemenea, şeful statului afirmă că Legea de modificare şi completare a Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost adoptată cu nesocotirea prevederilor art. 61 şi ale art. 75 din Constituţie, fiind încălcată competenţa primei Camere sesizate, Senatul, care nu a dezbătut textul şi soluţiile adoptate de. Doar că, analizând conținutul documentului ce vizează modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, Președinția consideră că legea menționată încalcă prevederile art. 1 alin. (5) care consacră principiul legalității, ale art. 61 alin. (2) și ale art. 75 alin Klaus Iohannis a trimis in Parlament legea pentru modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. Art. I pct. 8 din legea transmisa la promulgare modifica alin. (1) lit. c) si d) ale articolului 14 din Legea nr. 295/2004, in sensul restrangerii dreptului de a detine. Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. În acelaşi context, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1914/2006 pentru aprobare La data de 15 decembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 929, Legea nr. 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. Actul normativ începe să producă efecte juridice la o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la data de 15.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al ..

Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articol unic - La articolul 14 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 Curtea Constituţională va analiza pe 18 septembrie sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, au anunţat, joi, surse din CC Conform Legii 295/ 2004 cu completarile ulterioare, intrate in vigoare la 1 aprilie 2018, cursurile practice se vor desfasura in mod obligatoriu intr-un poligon autorizat, cele doua sesiuni de tragere fiind interactive si punandu-se accentul pe o invatare activa. Cursurile teoretice aprofundeaza continutul Legii 295/2004 privind regimul armelor. Preşedintele Klaus Iohannis, a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Şeful statului consideră că relaxarea condiţiilor privind deţinerea armelor de către persoanele condamnate la închisoare nu este oportună, transmite News.ro

Nota de fundamentare - H.G. nr. 130/24.02.2005. În cadrul demersurilor realizate pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin Documentul de poziţie la Capitolul I Libera circulaţie a mărfurilor, a fost adoptată Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, act normativ care asigură implementarea în. l. adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit.a) şi b) din Legea 295/2004, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii. Metodologice de Aplicare a Legii nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare: Descarcă: 8. LEGEA numărul 295 din 28 Iunie 2004 privind Regimul Armelor si al Munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare: Descarcă: 9. ORDIN numărul 1221 din 11 August 2010 pentru aprobarea. (2) Structurile de poliție locală sunt autorizate să procure și să dețină arme letale de apărare și pază și arme neletale destinate pentru autoapărare, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile art. 69 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată.

Legea privind regimul armelor si munitiilor (Lege 295/2004

Art. I pct. 8 din legea transmisă la promulgare modifică alin. (1) lit. c) şi d) ale articolului 14 din Legea nr. 295/2004, în sensul restrângerii dreptului de a deţine arme letale doar persoanelor care sunt inculpate sau au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. Aviz Psihologic Permis Port Armă . Conform legislatiei in vigoare (legea 333/2003, legea 295/2004 si legea 17/1996), avizarea psihologica necesara obtinerii sau prelungirii permisului port-arma este necesara atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si persoanele care poseda drept de procurare, detinere sau, dupa caz. Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea legii potrivit căreia persoanele condamnate pentru diverse infracţiuni nu au dreptul să deţină arme. Actul normativ vizează modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Ce arată Klaus Iohannis Şeful statului arată în cererea de reexaminare că legea instituie reglementări.

Speta in baza Legii 295/2004: - Răspunsuri Avocatnet

Lege nr. 152/2008 pentru modificarea si completarea Legii ..

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor a fost trimisă de către Parlament, spre promulgare, Președintelui României la data de 20 iunie 2019 In vederea autorizarii procurarii armelor neletale prevazute la categoria E din anexa Legii 295/2004, a armelor cu aer comprimat si a celor cu bila de cauciuc, cetateanul roman sau cel strain cu domiciliul ori cu resedinta in Romania, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. În conformitate cu Legea 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, comercializarea armelor din categoriile II B, C şi D (a armelor supuse autorizării şi notificării) din anexa 1, se face numai în magazine specializate şi autorizate în acest sens.. Astfel, achiziţionarea de arme de foc cu destinaţia vânătoare, tir sportiv, autoapărare, apărare şi pază, utilitare. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, Capitolul III 7. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare . 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002(r.1) privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Anunturi - Arme cu glont - Carabina de vanatoare BRNO CZAnunturi - Arme cu glont - Blaser R93Anunturi - Arme de colectie - PISOTL CARPATIAnunturi - Arme lise - Suhl Simson calAnunturi - Arme lise - Juxtapusa JP Sauer & Sohn calAnunturi - Optica - Luneta Center Point 3-12x44Airsoft Tir I Airsoft România Blog: Despre Airsoft si