Home

Legislatia privind utilizarea pesticidelor

Șef Oficiu Fitosanitar: După noua legislație, ca să

  1. Începând cu acest an, și din 2023 cu siguranță, noul exercițiu financiar al Uniunii Europene înăsprește condițiile de mediu, legat de această utilizare durabilă a pesticidelor. După noua legislație, ca să utilizezi pesticide trebuie să ai o atestare profesională
  2. Articolul 6 - Cerinte pentru comercializarea pesticidelor (1) Cerintele privind comercializarea pesticidelor sunt prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 28/2009, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de.
  3. Utilizarea pesticidelor în agricultură. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale anunță noi schimbări legislative. Reglementările anunțate vizează folosirea pesticidelor. Astfel, legislația românească în domeniu va fi pusă în acord cu cea europeană. Utilizarea pesticidelor în agricultură. Ordonanță de urgenț
  4. Legislația UE în domeniul substanțelor chimice și al pesticidelor are scopul de a proteja sănătatea umană și mediul și de a preveni obstacolele din calea comerțului. Aceasta cuprinde norme care reglementează comercializarea și utilizarea anumitor categorii de produse chimice, un ansamblu de restricții armonizate privind introducerea pe piață și.

Legislația care reglementează domeniul utilizării durabile a pesticidelor este reprezentată în principal de Directiva 128/2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitar în vederea utilizării durabile a pesticidelor, transpusă în legislația națională prin Ordonanța de Urgență nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României și de Hotărârea de Guvern 683/2013 pentru aprobarea. Utilizarea durabilă a pesticidelor Pe 12 februarie 2019, Parlamentul a votat un raport privind o mai bună implementare a directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor Dupa Brexit, el a declarat Fiind informati de o analiza stiintifica riguroasa, putem elabora politici globale privind folosirea pesticidelor si substantelor chimice . Keith Tyrell, la Pesticide Action Network, a declarat ca actualul sistem de gestionare a pesticidelor nu este sincronizat cu obiectivul: Nu stim cum va afecta intr-adevar un pesticid mediul decat in momentul in care va fi prea tarziu A.6. Controlul privind exportul-importul substanţelor periculoase Convenţia Rotterdam - Procedura PIC. Legislație UE. Convenţia de la Rotterdam din 10 septembrie 1998 privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internationa

În cadrul conferinţei anuale privind Utilizarea Sigură şi Durabilă a Pesticidelor (Safe Use Initiative - SUI), reprezentanţii AIPROM s-au întâlnit cu omologii lor din alte state europene care au implementat proiecte similare, principala temă de discuţie fiind implicarea grupurilor ţintă în diminuarea riscurilor utilizării produselor de protecţia plantelor, specificarea. i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide in alte scopuri decat cele autorizate; j) comercializarea catre populatie a produselor pesticide din grupele I si II de toxicitate; k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sanatatii omului rând din utilizarea pesticidelor. Din acest motiv legislatia europeana in domeniul agriculturii are, printre alte scopuri, si pe acela de limitare a folosirii produselor chimice de protectia plantelor (pesticide) si de încurajare a dezvolt ării si utilizãrii de produse şi metode cu actiune predominan

Normele privind utilizarea si manipularea pesticidelor se regasesc in legislatia privind ecoconditionalitatea. Scopul acestui sistem de ecoconditionalitate este acela de a sprijini dezvoltarea unei economii si a unei agriculturi durabile. Astfel, fermierii au anumite obligativitati in ceea ce priveste utilizarea si manipularea pesticidelor j) fabricarea, livrarea şi utilizarea substanţelor periculoase şi a pesticidelor neautorizate (art. 25); k) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole, de pesticide sau îngrăşăminte chimice [art. 28 lit. d), e) şi f)] De pildă, între 2013 și 2019, s-au acordat 206 autorizații de urgență pentru utilizarea a trei neonicotinoide (imidacloprid, tiametoxam și clotianidin), în pofida faptului că existau din 2013 restricții pentru aplicarea lor și că utilizarea lor în aer liber era strict interzisă din 2018

Legislatia care reglementeaza domeniul utilizarii durabile a PPP este reprezentata in principal de Directiva 128/2009 de stabilire a unui cadru de actiune comunitar in vederea utilizarii durabile a pesticidelor, transpusa in legislatia nationala prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul. Prezentul Ghid oferă sfaturi cu privire la gestionarea ambalajelor de unică folosinţă după utilizarea minimiza riscurile şi face parte din conceptul ciclului de viaţă aşa cum este prezentat în Codul Internaţional de Conduită în Distribuirea şi Utilizarea Pesticidelor [1] Legislatie Un portofoliu puternic de brevete este un atu valoros: Cererile de brevete se disting în cadrul tendințelor ce se manifestă în inovarea microbiană RO.aliment - April 22, 202

LEGE nr. 63 din 21 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (121 KB In 2009 a fost adoptata Directiva privind utilizarea durabila a pesticidelor. Curtea a evaluat daca actiunile UE in acest domeniu au avut succes. Conform raportului , mai multe state membre nu au transpus la timp directiva in dreptul national si, in 2012, au fost lansate proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva a doua tari Directiva privind utilizarea durabila le impune statelor membre sa promoveze gestionarea daunatorilor cu un consum redus de pesticide, acordand prioritate metodelor nechimice oriunde este posibil. Gestionarea integrata a daunatorilor (IPM) este un element fundamental al directivei, insa respectarea principiilor IPM la nivelul cultivatorului individual nu este verificata in mod sistematic de statele membre Companiile membre AIPROM respectă și aplică Codul de Conduită FAO privind distribuția și utilizarea pesticidelor. MEMBRI PLINI. MEMBRI ASOCIAȚI. Despre AIPROM. Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția.

Prin Ordinul de ministru nr. 999/ decembrie 2016, MADR si Autoritatea Nationala Fitosanitara indica fermierilor sa arda ambalajele pesticidelor pe camp, la momentul aplicarii produsului, conform unei legi din anul 1995, si nu adopta normele de ecoconditionalitate europene, desi acestea sunt transpuse in legislatia nationala. Aceasta situatie poate insemna reducerea sau chiar blocarea platilor. va propune, in cadrul negocierilor cu Guvernul Ucrainei, coordonarea si semnarea Conventiei bipartite privind pastrarea si folosirea rationala a tuturor resurselor naturale ale bazinului fluviului Nistru si ale teritoriilor riverane de la izvor pina la varsare, precum si a Programului comun de asanare a Nistrului, prevazind in particular organizarea teritoriilor naturale comune cu regim special de protectie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (se anexează). 2. Ministerul Sănătăţii este autoritatea naţională competentă pentru înregistrare pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piaţă şi utilizarea produselor biocide În temeiul art. 6 lit. b) din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 49- 58, art. 109) și art. 6 din Legea nr Norme noi in UE privind alimentele dietetice. Noul regulament al UE 609/2013, adoptat in iunie 2013, privitor la alimentele dietetice, devine aplicabil de la 20 iulie 2016. D omeniul de aplicare al prezentului regulament se limiteaza la hrana pentru sugari si la formulele de continuare, la alimentele prelucrate pentru copii si alimentele pentru.

OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de

  1. Actualizarea privind legislaţia naţională şi europeană şi a tematicii anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013 2
  2. Agricultura. Publicația prezintă informații statistice referitoare la produsele de protecție a plantelor utilizate în agricultură, în vederea combaterii bolilor și dăunătorilor plantelor, la nivel național, macroregiuni și regiuni de dezvoltare. upa_2018.pdf. Utilizarea pesticidelor în agricultură, în anul 2018 - format .xls
  3. Legislatia privind regimul produselor si substantelor nocive (1) Legislatia privind regimul produselor si substantelor nocive consta din prezenta lege, din Legea privind protectia consumatorilor, Legea privind protectia mediului inconjurator, Legea cu privire la protectia civila, Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei.

Utilizarea pesticidelor in agricultura - Legislatie

privind practicile de publicitate, în special Codul internațional de conduită privind distribuția și utilizarea pesticidelor, al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Grupul Syngenta și companiile sale, precum și calitatea și performanța produselor și serviciilor noastre sunt prezentate cu onestitate UE stabilește norme privind sănătatea plantelor, utilizarea durabilă a pesticidelor și comercializarea materialului de reproducere a plantelor. Hrana pentru animale Cele 450 de milioane de tone de hrană necesare anual pentru animalele crescute în UE trebuie să respecte anumite norme în materie de igienă, medicație și aditivi

Substanțele chimice și pesticidele Fișe descriptive

4/9 Art. 12. - Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide. Art. 13. - (1) Produsele biocide utilizate pentru dezinfecție în unitățile sanitare se încadrează în grupa principală I, tip de produs 1 și 2, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la. LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentä a Guvernului privind modificarea si folosind datele statistice culese în conformitate cu legislatia Uniunii în vigoare privind statisticile referitoare la produsele de protectie a plantelor si sau abordäri alternative pentru a reduce dependenta de utilizarea pesticidelor 2.3 Consideraţii privind regimul produselor utilizate în protecţia Codul bunelor practici agricole nu este un document complet şi final, urmând a 19. Utilizarea pesticidelor se face conform unor tehnologii recomandate, l 186/16.05.2006, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a. Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii. nr.346/2002, publicata in M.O.nr. 440/22.05.2006. Ordin 450/825. al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al. ministrului sanatatii publice pentru aprobarea Normelor

Aşadar, s-a finalizat acţiunea de aducere la cunoştinţa fermierilor a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească de aici înainte cu privire la utilizarea pesticidelor, cum le numim noi generic. Documentaţia vorbeşte de utilizatori ppp, adică de produse de protecţie a plantelor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica - republicata la 24.04.2008 30 Aprilie 2008 Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008

Sanatatea plantelor si pesticidele - UE stabileste norme privind sanatatea plantelor, utilizarea durabila a pesticidelor si comercializarea materialului de reproducere a plantelor; Hrana pentru animale - Cele 450 de milioane de tone de hrana necesare anual pentru animalele crescute in UE trebuie sa respecte anumite norme in materie de igiena. • Codul internaţional de conduită în distribuţia şi utilizarea pesticidelor - Ghidul opţiunilor de gestionare a ambalajelor goale de pesticide - cap. Curăţarea ambalajelor, FAO/WHO • Containere de plastic pentru protecţia plantelor, ECPA Ghidul opțiunilor de gestionare a ambalajelor goale de pesticid 15189/19 5 LIFE RO Diverse 6. a) Utilizarea minoră a pesticidelor Informare din partea președinției 14703/19 Consiliul a luat act de informațiile furnizate de președinție, de reacțiile statelor membr 1.3 efectele toxice ale pesticidelor asupra organismului uman 2 utilizarea pesticidelor in cultura plantelor medicinale 2.1 circulatia pesticidelor in plante 2.1.1 circulatia in sol 2.1.2 aplicarea pe samanta 2.1.3 absorbtia prin radacini 2.1.4 mobilizarea depozitului de pe frunze 2.1.5 absorbtia prin frunze 2.1.6 distributia si metabolizare t) coordoneaza procesul de negociere privind viitoarea conventie privind mercurul metalic; u) asigura prin Comisia de avizare a Produselor de Protectia Plantelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, analiza documentaţiilor tehnice (partea de Ecotoxicologie si Comportare in mediu: apa, aer, sol) a pesticidelor si emite avizele.

Legislatia cadru privind protectia mediului este reprezentata de Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial nr.1196 din 30 decembrie 2005, prin care se abroga Legea nr.137/ 1995, vechea lege privind protectia mediului Cultivarea bumbacului presupune, de regulă, utilizarea intensă de pesticide. Într-adevăr, bumbacul presupune o rată de utilizare a pesticidelor la nivel mondial de 16 %, în ciuda faptului că acoperă numai 3 % din terenul cultivat la nivel global. Impacturile pot fi grave pentru populaţia locală și ecosisteme 110 Utilizarea pesticidelor B 0 - - Activiti i consecine în jurul sitului Cod Activitate Intensitate % Infl. 400 Zone urbanizate, habitare umana B 0 - 410 Zone industriale sau comerciale A 0 - 4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos): 4.5. Tip de proprietate: 4.6 Documentaie

Practicile agricole precum utilizarea de produse non-organice in agricultura si in cresterea animalelor duc la poluarea solului. Printre aceste substante se numara pesticidele chimice artificiale, ierbicidele, fungicidele si ingrasamintele • Folosirea judicioasa a ingrasamintelor,pesticidelor,precum si a metodelor agrotehnice care sporesc. Strategia De la fermă la consumator: Comisia publică o foaie de parcurs pentru revizuirea normelor privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Publicat la 05.06.2020. Comisia Europeană a publicat marți, 2 iunie 2020, o foaie de parcurs pentru evaluarea legislației UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor și o evaluare.

Conform Ordonantei de urgentä nr.34/27.06.2012 , la utilizarea pesticidelor urmäriti . legislatia în vigoare privind dšeurile . Mäsuri pentru protectia familiilor de albine : Este interzisä aplicarea produselor de protectia plantelor , cu celor prin NU SUNT TOXICE PENTRU ALBINE Acest proiect trateaza Determinarea Pesticidelor din Vinurile Rosii. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 2 fisiere docx, pptx de 29 de pagini (in total).. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Decizie 1550 din 26-10-2020 - iLegis. (1) Responsabilitatea asigurării aplicării legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar revine statelor membre, ale căror autorități competente monitorizează și verifică, prin organizarea de controale oficiale, respectarea și asigurarea aplicării eficiente a cerințelor relevante ale Uniunii. În paralel cu această monitorizare și. clasificate de către generatori cu codul 15.01.01 pentru hârtie şi carton, 15.01.02 pentru plastic şi 15.01.04 Pentru mai multe informaţii privind gestiunea deşeurilor utilizarea pesticidelor - Ghidul opţiunilor de gestionare Ce spera Ponta sa se intample dupa reducerea TVA Este oficial - de la 1 noiembrie 2018 se aplica cota de 5% pentru servicii de cazare , restaurant si catering si utilizarea facilitatilor sportive OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, analizata de consultantul fiscal Adrian Benta Ce cota de TVA.

Utilizarea durabilă și responsabilă a pesticidelor

Codul de conduită al FAO în domeniul pesticidelor; Ghidul FAO privind gestionarea pesticidelor; Ghidul FAO privind depozitarea şi controlul pesticidelor, 1996; Ghidul FAO privind managementul cantităţilor mici de pesticide învechite, 1999; Îndrumarul Practici agricole prietenoase mediului, Proiectul PCPA, ACSA, Chişinău 2006 Elveţienii au respins duminică, prin referendum, interzicerea pesticidelor de sinteză și a importurilor de alimente produse în străinătate, care conțin astfel de substanțe. De asemenea, au respins o lege care vizează reducerea emisiilor de CO2. În..

Legislatia Muncii. Specificitatea SSM. Specificitatea SSM. cu toate că muncesc în natură, prin utilizarea pesticidelor specifice, expunându-se la substanțe chimice toxice prin inhalare, în timpul și după utilizare, prin absorție, pielea fiind, în loc de scut, chiar mediul favorizant, sau prin ingerare, de la apă contaminată. Elveția organizează un referendum care ar putea duce la interzicerea totală a pesticidelor sintetice. Dar ecologiștii, fermierii și companiile agrochimice sunt în contradicție cu privire la o trecere abruptă la agricultura organică.. Pesticidele sunt o preocupare publică în Elveția de multă vreme. În 2019, un studiu realizat de Institutul Elvețian de Cercetare a Apelor EAWAG.

Pesticide în alimente: care sunt măsurile propuse de

c) cod de identificare fiscal ă — codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală și codul unic de identificare; categoriile de persoane cărora li se atribuie aceste coduri sunt cele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedur Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.9 ROMÂNIA. JUDEŢUL CONSTANŢA. COMUNA SALIGNY. PRIMĂRIA. COD FISCAL : 16384773. Str. Scolii Nr. 15 Tel.: 0371.111.743. Fax: 0372.877.343. e-mail: comunasaligny. Productia globala de alimente, in pericol. Cercetatori: Istoria se repeta. Pesticidele cel mai frecvent folosite in intreaga lume au contaminat mediul incojurator intr-o masura atat de mare incat productia de alimente se afla in pericol, arata un raport privind impactul chimicalelor. Studiul analizeaza in special riscurile asociate pesticidelor.

Folosirea pesticidelor la scara industriala nu este sigura

Bio, eco, organic - exista diferente? Raspunsul scurt este NU. Biologic, ecologic si organic sau prescurtarile acestora, bio si eco, inseamna exact acelasi lucru - produse ecologice realizate conform legii* si certificate ca atare. Nu exista nicio diferenta intre cele 3 denumiri, doar ca unii termeni sunt folositi cu predilectie intr-o anumita tara pentru a desemna aceleasi caracteristici, ca. Codul cu privire la ştiinţă Nr.259 30.07.2004 şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional 23 Legea privind aprobarea Nr.142 29.07.2005 din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, semnat l c) cod de identificare fiscală - codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală şi codul unic de identificare; categoriile de persoane cărora li se atribuie aceste coduri sunt cele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi. Acest curs prezinta Legislatia de Mediu Reglementata in Romania. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini.. Profesor: Serena Adler Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Legislatie Ministerul Mediulu

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 4 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare - Partea a VI-a titlul I și II; 5. Constituţia României, republicată; 6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 7 Ordinul 1.154/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare. privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019 amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor coduri sunt cele prevăzute la art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul d

Utilizarea sigură şi durabilă a pesticidelor Revista Ferm

Listă . Lista face parte din titlul 40 din Codul reglementărilor federale (40 CFR 152.175).. Cerinţă . De protecție standard Worker (WPS) identifică tipul de cerințele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a obține licența corespunzătoare necesară pentru achiziția și să aplice cu acces restricționat utilizarea pesticidelor.. - O.U.G. pentru completarea alin. (2) al art. 61 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; - O.U.G. privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

Informare MADR privind Măsura 10-Agro-mediu și Climă Este interzisă utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor și cultivarea rapiței, porumbului și florii-soarelui. Pe fâșiile necultivate se va desfășura activitatea agricolă minimă Alte acte normative referitoare la legislatie DDD: Legea nr. 3/1978 legea de sanatate publica. Legea nr. 5/1982 legea ce reglementeaza protectia pădurilor, protecţia plantelor cultivate şi regimul pesticidelor. Ordinul MS nr. 536/1997 Lucrarile de dezinsectie se fac atunci cand este nevoie, odata la minim 3 luni.Lucrarile de deratizare se fac atunci cand este nevoie, odata la minim 6 luni. Parlamentul European a votat un raport privind o mai bună implementare a directivei ce privește utilizarea pesticidelor. Pe scurt, se vrea scăderea nivelului permis al pesticidelor din alimente. 26 feb 2019 / 16:3