Home

Cadrul didactic generator de resurse educationale deschise eseu

Resursele Educaționale Deschise - RED, un suport dorit de

Pentru a asigura o implementare corectă a RED din cadrul proiectului CRED și, automat, a platformei dedicate din cadrul proiectului, experții Institutului de Științe ale Educației au realizat un studiu pentru analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de Resurse Educaționale Deschise Conceptul de Resurse Educaționale Deschise a fost definit pentru prima dată în anul 2002, în cadrul unei întâlniri UNESCO la Paris. Potrivit raportului încheiat în urma întâlnirii, prin Resurse Educaționale Deschise (Open Educational Resources) se înțelege accesul deschis la resurse educaționale prin intermediu

Didactica Pro, nr. 1 (89) 2015 Rima BEZEDE, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA. Rezumat: Resursele educaţionale deschise reprezintă un subiect de interes major pentru comunitatea pedagogică, deoarece presupun o reducere a costurilor pentru învăţămînt şi o îmbunătăţire a performanţelor elevilor. Aceste resurse oferă conţinuturi în baza cărora pot fi elaborate noi generaţii. Sarcinile de lucru au vizat crearea de conținut media, crearea de text, de hărți mentale, argumentarea opiniilor. Activitatea a avut un caracter interdisciplinar prin utilizarea platformelor educaționale (flinga.fi), a aplicației Kahoot!, a resurselor create de cadrul didactic

Resursele Educaționale Deschise sau OER (cum găsim foarte des prescurtat - vine de la Open Educational Resources) sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri - sau cu foarte puține restricții - legate de drepturile de autor. . Materialele pot fi: cursuri, proiecte de. Ca manifestare a solidarității față de provocările traversate de comunitatea educațională și științifică din întreaga lume, mai multe organizații și edituri au deschis accesul la resurse digitale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor studenților și cadrelor didactice

  1. Colegii de pe didactic ne dau idei activități! Pregătire remedială. Idei de pregătire propuse de comunitatea didactic. Teste recapitulative. Recapitularea materiei la sfârșit de an. Lecţii online. Lecţii de abordat de la distanţă, create de colegi. Primăvara la Școală. Idei, proiecte, teme, legate de primăvară
  2. Evaluarea procesului de invatamant se orienteaza aspra tuturor categoriilor de rezultate scolare (achizitii ale invatarii). Rezultatele scolare reprezinta modificarile introduse de procesul didactic in structura personalitatii elevului, produsele predarii si ale invatarii. Unele sunt imediate, altele indepartate, unele explicite, altele implicite
  3. c) Demersul modular angajeaza noile educatii in cadrul unor discipline de studiu, sub forma unor module prevazute in programele scolare si la nivelul unor componente ale educatiei. Educatia ecologica, de exemplu, poate fi abordata in cadrul unui modul de studiu la biologie, cu obiective prioritare educatiei intelectuale

Ghid practic de resurse educationale si digitale pentru instruire online. February 2021. Publisher: Editura Universității de Vest din Timișoara. ISBN: 978-973-125-790-7 Chiar şi într-un mediu pozitiv de învăţare adulţii stabilesc limite care nu sunt pe placul elevilor. Fiecare cadru didactic poate identifica cu uşurinţă probleme de disciplină, precum agresivitate, refuz, sfidare, ignorare, care împiedică desfăşurarea optimă a activităţii şi eficienţa învăţării Resurse educaționale. Resurse online UB. Recreere și Timp liber. Informații de interes public. Asociația Alumni UB. Piața Universității. Aniversare 150 ani. Studii. Facultăți

Obiective operationale. sa constientizeze principalele obiective ale cercetarii psihopedagogice, generate de contextul reformei invatamantului; sa parcurga corect, in raport cu exigentele stiintifice actuale, etapele cercetarii psihopedagogice; sa elaboreze ipoteza specifica si sa o incorporeze intr-un demers de cercetare, care va include. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie şi al personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, al copiilor și categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltare Peste 100 de instrumente online utile în educaţie. 13 iulie 2020. 5 octombrie 2020. Mirela Roşioru aplicaţii didactice, online, platforme, şcoala online. Deoarece nu am găsit grupate coerent multitudinea de aplicaţii online utilizate în învăţământ, am ordonat alfabetic, într-o listă consistentă deşi non-exhaustivă, peste 100. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice, pe arii curriculare, care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele

INSTRUMENTUL CONNECT FOURS UTILIZAT ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ. Profesor Bușcă Alexandru. Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu, Năvodari. Rezumat: A cest a rticol prezint ă modul în care pot fi utilizate în activitatea didactică resursele educaționale interactive realizate cu ajutorul instrumentului Connect Fours, precum și pașii care trebuie parcurși pentru realizarea acestora Instrumente digitale. Resurse educaționale. Bune practici ale profesorilor de limba și literatura română din Dâmbovița. OMEC nr. 5545/10.09.2020 - METODOLOGIE-CADRU privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 1 B, Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.

Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale

Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele direct — cadrul didactic, cât cel indirect — elevul sä se înscrie pe o directie generatoare de progres, aflatä în armonie cu nevoile societätii. Societatea actualä este una aflatä sub semnul evolutiei, färä de care functionarea în parametri optimi a constructului social nu mai este posibilä METODE ŞI TEHNICI MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE MOTTO Elevii trebuie să-şi pună unii altora întrebări şi să spună lumii ceea ce ştiu pentru a afla ce ştiu. Spunând vor învăţa, spunând vor interpreta lumea aşa cum o văd ei pentru noi ceilalţi Judith Renyei Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea.

Elemente de alfabetizare media și resurse educaționale

Această poate fi interpretată că un program didactic, bazat pe un sistem de acțiuni structurate în funcție de obiectivele generale și specifice ale procesului de învatamânt, acțiuni operaționalizate adecvat la nivelul fiecărui student, într-o atmosfera de lucru congruentă (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator. n sistemul de nv c m nt rom nesc, cadrul activit c ii educative _ colare _ i extra_ colare constituie spac iul capabil de a r spunde provoc rilor societ c ii actuale, n sensul n care conceperea flexibil a acesteia permite o continu actualizare a conc inutului nv c rii _ i a metodelor didactice centrate pe elev, precum _ i o monitorizare _ i. MAI-IUNIE 2020 În perioada 27 aprilie - 6 mai 2020, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a fost numit membru în Comisia de evaluare și de jurizare în cadrul concursului de eseuri antropologice și sociologice dedicat liceeniilor Vencze

LIVE VIDEO TEXT Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: La titularizare, 97% dintre contestații s-au soldat cu schimbarea notei inițiale / Nu va fi modificat nimic din regulamentul și metodologiile CNATDCU / 10 nereguli identificate la ARACIP Este inadmisibil să îți dorești să fii cadru didactic și să obții nota unu la examen. de specialitate (Prensky, 2001; Bennett et al., 2008; Kennedy et al., 2010; Smith, 2012). Nevoia unei astfel de analize este subliniată, pe de o parte, de transformările din domeniul tehnologiei și, pe de altă parte, de importanța accentuată pe care resursele tehnologiilor digitale o au în viața nativilor digitali Preview text Download Save. Pedagogie generala - Lecture notes 1-10 multor obiective instructiv-educative. Sintetizând mai multe defini ţii avansate de pedagogi, G. Văideanu arată că metoda didactică este calea sau modalitatea de lucru ce are următoarele. caracteristici: este selecţionată de cadrul didactic şi pus.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, cadrul didactic prezintă elevilor tema lecției, obiectivele urmărite, scopul lecției, Se scrie subiectul generator de idei și anume Asamblări prin lipire. Elevii își exprimă ideile care le vin în minte în legătură cu subiectul respectiv Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. Profesorul rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie Particularităţile organizaţiilor şcolare ca organizaţii bazate pe cunoaştere derivă astfel din faptul că, pe de o parte, ele sunt generatoare de cunoaştere iar, pe de altă parte, au.

Video: Resurse Educaționale Deschis

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2008 Modulul PSIHOPEDAGOGIC PEDAGOGIE II 1 Curs 1 PROBLEMATICA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL ŞI A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Sistemul de învăţământ - concept, funcţii, structură, tendinţe de evoluţie Comentariu de bază Educaţia formală şi nonformală este realizată organizat, conform finalităţilor sale, printr-u educative, situri Web. Tehnologia informatic utilizat pentru proiectarea acestora. Modelul clasei deschise i înv rii în re ea. Videoconferin a i instruirea on-line. • Programe educaionale, universiti virtuale, proiecte de învare la distan, publicaii Web d (auto) instruire. Performan ob inut cu ajutorul cursurilor on-line Problematica procesului de invatamant solicita inspectiei scolare proiectarea unor actiuni de evaluare si indrumare care vizeaza: a) conditiile generale si particulare de realizare si perfectionare continua a relatiei educative dintre cadrul didactic si elev; b) calitatile generale si speciale ale personalitatii cadrului didactic (cultura.

Resurse educaționale online - UniBu

Check Pages 1 - 50 of 1460559032_2.-managementul-activitatii-educative-la-clasa-de-elevi in the flip PDF version. 1460559032_2.-managementul-activitatii-educative-la-clasa-de-elevi was published by iachimovschi1975 on 2020-03-14. Find more similar flip PDFs like 1460559032_2.-managementul-activitatii-educative-la-clasa-de-elevi. Download 1460559032_2.-managementul-activitatii-educative-la. Astfel de itemi sunt arareori întâlniţi în manuale, culegeri de probleme, examene sau concursuri, din păcate (şi din motive lesne de înţeles). Validarea automată în cazul itemilor cu răspuns deschis se face de către o funcţie test asociată problemei, pe care o includem în algoritmul care gestionează variabilele Volumul de faţă constituie rezultatul unuor activităţi de cercetarea şi documentare efectutate timp de doi ani (2007-2008) de un grup de pedagogi şi psihologi de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuzadin Iaşi şi de câţiva colaboratori externi, doctoranzi de la. Ildikó Simó, Szilárd Székely, Adriana Benedek Resurse educaționale deschise în diferitele forme educaționale by cornel_hutan

Inspectoratul Judetean Prahova » Resurse educationale deschise. Isj.ph.edu.ro DA: 17 PA: 26 MOZ Rank: 58. Alte resurse; Programe scolare - suport de curs; Biologie_5_proiect didactic_Ecosistemul -biotop şi biocenoză_Dumitrascu Florentina; Test de evaluare sumativa-Structura si functiile de baza ale corpului la iepurele de camp_prof. Televiziunea educațională științifică - platformă multimedia în studiul Fizicii Marin Oprea - Universitatea din Bucureşti, opreamarin2007@yahoo.com Cristina Miron - Universitatea din Bucureşti, cmiron_2001@yahoo.com Abstract Dezvoltarea tehnologică accelerată din ultimii ani a influențat piața achizițiilor electronic actul didactic I.2.2. Aproximări şi delimitări conceptuale referitoare la nord american au resimţit puternic modificările generate de prezenţa amplă a noilor tehnologii de informare, de creşterea numărului de studenţi (mai autocunoaştere - de determinare a resurselor interne ale autoinstruirii, de

Incepand de luni alte 2 grupe cu eroi ai educatiei au reluat cursurile in cadrul proiectului E-PROFI. Cursul de formare contiuna si dezvoltare de competente didactice cu credite transferabile pentru profesori si personal de sprijin Medierea conflictelor în mediul şcolar grupele 1 si 2 se desfasoara la Scoala Gimnaziala Grigore Ghica Voievod Suceava, fiind organizate de Casa Corpului. conduită similară; b) obligaţia de asistenţă între membrii comunității universitare, materializată în suplinirea colegială, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu bună credinţă în cadrul proiectelor ce implică participarea mai multor persoane; membrii comunității universitare nu vor abuza de suplinirea colegială; aceasta nu se. Seminarii pentru cadre didactice în domeniul resurselor educaţionale deschise (Seminar-trainings for didactical staff in the field of Open Educational Resources).....51 lilia NAhAbA Contribuţii la profesionalizarea practicienilor în educaţia adulţilo Educaţia reprezintă procesul de (auto)formare - (auto)dezvoltare permanentă a personalităţii umane într-un context global şi deschis. În postmodernitate evoluţia educaţiei se fundamentează pe două direcţii dominante: tendinţa de deschidere a sistemului de învăţământ către comunitate, integrarea la nivelul (proiectării) curriculumului a contextului social nonformal şi. 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul de Didactica Ştiinţelor Exacte 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studiu / Calificarea Managenent curricular 2

Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactic

2 1.1 Comunicarea Comunicarea reprezintă un proces esenţial de menţinere a legăturilor interumane, care stă la baza organizării sociale. Majoritatea vorbitorilor percep cuvântul comunicare ca pe un schimb de mesaje, fapte, idei, impresii, între două sau mai multe persoane Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Al.I. Cuza Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în. 1.2 Să poate explica , utilizând terminologia adecvată , un proces, fenomen istoric studiat. - să susţină un discurs oral pornind de la o problemă studiată sau de la o realitate observată (de exemplu, Catastrofe ecologice generate de exploatarea abuzivă a resurselor de către om, ). 2 Un cadru didactic ideal trebuie să nu abuzeze de această calitate, să înţeleagă că printre studenţi la fel sunt lideri care trebuiesc încurajaţi pentru a-şi dezvolta cele mai bune caracteristici ale capacităţilor lor. Inevitabil profesorul trebuie să aibă Aptitudini didactice, cum am reflectat mai sus trebuie să iubeşti pedagogia

Textul NU defineşte cadrul unei arhitecturi de resurse umane necomuniste, de secol XXI, pentru cariera didactică şi formarea iniţială pe filiera didactică - menţinerea actualului mod de pregătire pedagogică părin module pedagogice de 45 de credite (art. 218) în locul unor programe de licenţă dedicate pentru profesia didactică. Gicu Calin Deac Digitally signed by Gicu Calin Deac Date: 2016.02.02 02:21:47 +02'00' Utilizarea platformei imersive de eLearning TIMV3D în cadrul unui proces de predare-învățare-evaluare pentru o echipă virtuală student: DEAC GICU CĂLIN - master anul 2 - TIMV îndrumător: Lector univ. dr. Simona Găbureanu CUPRINS 1 Acest proiect trateaza Implementarea si Dezvoltarea unui Management al Calitatii Performant la Liceul Vitomiresti. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihail Titu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea. Actuala pandemie a accentuat o criză cu care sectorul se luptă de ani de zile și pe care, în repetate rânduri, a adresat-o autorităților. În lipsa unor demersuri care să răspundă aplicat nevoilor sectorului independent, Centrul Replika lansează Platforma de Artă Educațională SUNTEM ÎNCĂ AICI. În 2021, Centrul Replika a.

ORDIN 1985 04/10/2016 - Portal Legislativ. ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea. De asemenea, In cadrul saptamanii Educatiei Deschise: (27 martie-30 martie), Asociația pentru Promovarea Educației Deschise (APED) a organizat traininguri pentru realizarea de Resurse. Secțiunea pentru cadre didactice 1. Concurs cu premii (diplome): Proiecte educative Vor respecta tematica concursului Purtarea la puterea 10 Vor respecta structura unui proiect educativ - activitate extracurriculară implementată în anul școlar precedent sau actual (dovezi - fotografii, ppt,etc.) Proiecte educative prezentate de cadre didactice la secțiunea concurs: 1 Simona Baciu a fost, intre 1985 si 1993, cadru didactic la liceul Gh. Sincai din Cluj, iar in anul 2000 a infiintat Scoala Internationala Cluj. In 2004, scoala obtine Premiul de Excelenta acordat de Primaria Cluj-Napoca, iar in 2009, in cadrul Galei Premiilor in Educatie, este distinsa cu premiul I la sectiunea Scoala anului

Managementul Cercetarii si Dezvoltarii cercetarea stiintifica clasificarea stiintelor cercetarea este un studiu detaliat al unui subiect, în special în scopu Programul individual de cercetare al fiecărui student-doctorand este stabilit de către conducătorul de doctorat, în conformitate cu regulile stabilite de consiliul școlii doctorale. De regulă, acesta cuprinde mai multe proiecte științifice distincte, finalizate prin 2-4 rapoarte de cercetare, precum și prezentări ale stadiului cercetării în cadrul unor rapoarte de progres supuse.

Provocările generate de schimbările demografice și necesitatea de a actualiza și de a dezvolta periodic competențe conforme circumstanțelor economice și sociale schimbătoare necesită o abordare a învățării de-a lungul vieții, precum și sisteme de educație și formare mai receptive la schimbare și mai deschise către întreaga lume Departamentul de Statistica si Econometrie, Bucharest, Romania. 1,054 likes · 5 were here. Departamentul de Statistica si Econometrie A.S.E. Bucurest

Evaluarea procesului didactic - SlideShar

Check Pages 1 - 44 of GHID - Executarea actului managerial la distanță in the flip PDF version. GHID - Executarea actului managerial la distanță was published by Editura CD PRESS on 2020-04-30. Find more similar flip PDFs like GHID - Executarea actului managerial la distanță. Download GHID - Executarea actului managerial la distanță PDF for free În zilele de 15, 16 noiembrie, Comisia Metodică Limba Engleză, a avut parte de o frumoasă surpriză. Doamna Julie Anderson împreună cu fiica ei Ginny, din Virginia de Vest, ce se aflau într-o scurtă vizită în Moldova, şi-au planificat în agenda lor activităţi de discuţii şi schimb cultural cu profesori de limbă engleză şi elevi din Liceul Teoretic Mihai Eminescu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti, coordonator Centru de consiliere. Cabinet individual de Psihologie: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologia muncii şi organizaţiilor, psihologia transporturilor. Colaborări: Expert Psy, Asociația Română de Psihoterapie. Scurtă introducere teoretică despre religie în societate Delimitarea treburilor bisericii de cele ale statului poate fi înțeleasă în cel puțin două mari sensuri: (1) ca egală suprimare a oricărei prezențe religioase în spațiul public, în numele unui secularism militant care consideră că orice credință trebuie evacuată până și din sfera privată, dacă e posibil; și [ Dictionar Pedagogic. Pedagogie: ştiinţa fundamentală a educaţiei ce are ca obiect de studiu educaţia privită ca structură şi fenomen social complex cu determinări profunde la nivelul tuturor acţiunilor şi modurilor de organizare a vieţii umane. Este o disciplină descriptivă, prescriptivă şi normativă prin natura obiectului său.

Educatia si problemele lumii contemporan

pagină de jurnal sau va construi un clustering pentru a-și sistematiza ideile. Este bine dacă elevul asimilează tehnicile de discuție, de procesare a textului științific, de producere a unui text propriu la diferite materii și percepe avantajele gândirii critice pentru succesul său academic/școlar GRADINITA FLOARE ALBASTRA REGULAMENT INTERN AN SCOLAR 2014-2015. Dezbatut si avizat in CP din data de 13.02.2015 Aprobat in CA din data de 17.02.201

China a participat la Jocurile Olimpice din 1932, dar a început să participe sub numele de Republica Populară Chineză în 1952. A găzduit Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing, sportivii săi câștigând 51 de medalii de aur, numărul de medalii de aur cel mai mare, obținut vreodată MEC nr. 44004/15.11.2006 - Module: Management de proiect, Educaţie nonformală, Managementul resurselor umane, Evaluare şi calitate, Parteneriat Nume şi tip furnizor de formare - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic Vâlcea Nivelul în clasificarea internaţională - curs de formare a. De asemenea, au fost întocmite fişele postului şi au fost încheiate contractele de muncă cu personalul didactic şi nedidactic la termenele stabilite. Formarea cadrelor didactice a fost orientată în sensul îmbunătăţirii adaptării demersului didactic la cerinţele generate de schimbările din societate educative (cum ar fi learning by doing, învățarea prin descoperire, flipped classroom, prelegeri active și angajante, învățare bazată pe proiecte şi pe studii de caz, învățare bazată pe rezolvarea de probleme, brainstorming; învățare hibridă cu folosirea resurselor educaţionale deschise etc.) creeaz

(PDF) Ghid practic de resurse educationale si digitale

Agenda culturală a MNLR | Săptămâna 21 - 27 iunie 2021. Evenimente cu public. Marți, 22 iunie 2021, ora 11.00. Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125. Cu ocazia bicentenarului Revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, Muzeul Național al Literaturii Române a pregătit, în perioada 20 - 30 iunie 2021, atât în București, cât. 1) Organizarea resurselor pedagogice ale activitii (n cadrul formelor de tip frontal, grupal, individual); 2) Planificarea activitii de referin (proiectarea programei, proiectarea leciei etc.) la nivelul corespondenelor pedagogice necesare ntre obiective-coninuturi-metodologie-evaluare, perfectibile n context deschis; 3) Realizarea-dezvoltarea. Medii au fost: 33.000 enrollees studenți; 2.600 de trecere; și 1 asistent didactic care ajută la curs. 74% din clase au folosit clasificarea automată, iar 34% au folosit clasificarea peer. 97% dintre instructori au folosit videoclipuri originale, 75% au folosit resurse educaționale deschise, iar 27% au folosit alte resurse. 9% din clase au. Sistemul de învăţământ din România - un eşec pentru elevii săraci. Adaugă un articol, blog, video sau o galerie foto în Arhiva mea folosind opțiunea Citesc mai târziu. Educaţia în România ultimilor 30 de ani a fost constant o prioritate naţională. Am auzit recent la susţinerea tezei de doctorat a lui Alin Savu [1. Având o anumită temă, cum este de exemplu fenomenul de încălzire globală, răspundurile elevilor pot fi foarte variate la întrebările propuse de cadrul didactic, dar este mult mai important modul în care ei argumentează aceste răspunsuri, sursele de informare şi dezbaterile ce pot fi generate în cadrul clasei, pornind de la.

Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo La baza planificrii acestei strategii au stat experiene acumulate dup 1990 n domeniul educaiei parentale pentru nivelul copiilor precolari, care au determinat nfiinarea, cu sprijinul U.N.I.C.E.F., a Centrelor de Resurse pentru Prini C.R.P. n 22 de judee ale rii. C.R.P. reprezint un serviciu public n cadrul sistemului de educaie care se adreseaz.

Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi - EDIC

de incuba ie a procesualit ii psihice creative i condi ioneaz nivelul performan ei creative. Viteza de angajare creativ n prob - tr s tur care indic rapiditatea angaj rii originale ntr-o sarcin . n cadrul studiilor de adaptare i etalonare a testului Torrance de gndire creativ am lucrat cu un e antion de 20 de elevi, ntre 7 i 10 ani Cu resurse reduse și cu un timp alocat la fel. Știu ce implică pregătirea unei lecții de la resursele materiale la cele de timp, iar atunci când te afli în fața a 30 de copii, lucrurile se schimbă. Poate de aceea este mai mult decât binevenită atitudinea pe care am luat-o față de aceste teme și discuțiile generate de ele

Resurse educaționale - UniBu

In cadrul simpozionului au fost prezentate doua lucrari referitoare la activitati legate de educatia ecologica a elevilor de la Colegiul Stefan Odobleja din Craiova, si anume Copacul de hartie - un proiect pentru educatia ecologica si protejarea mediului, de prof. ing. Doinita Balasoiu, si Integrarea educatiei ecologice in noile educatii. Pedagogia educatiei la distanta difera de cea a învatamântului traditional. Aceste institutii se clasifica în doua tipuri: multi-sectional - asigura pregatire în mai multe domenii si uni-sectional - asigura pregatire într-un singur domeniu. b) Departament de educatie la distanta în cadrul unei institutii de învatamânt existente de spatiul si de nivelul de varsta al copiilor.Materialele se vor regasi zilnic in centrele de interes deschise ,nu trebuie sa fie aleatorii ,ci atent alese,in stransa corelare cu tema saptamanii sau cu tema proiectului aflat in derulare.Participarea activa a copiilor la aceste activitati influentate de antrenarea lor zilnica in activitati. Coeziune și competitivitate pentru creștere și ocuparea forței de muncă (45%) Ajutoare directe și cheltuieli legate de piață (31%) Dezvoltare rurală (11%) UE ca partener global (6%) Administrație (6%) Cetățenie, libertate, securitate și justiție (1%) Uniunea Europeană a avut un buget convenit de 120,7 miliarde € pentru anul 2007 și 864,3 miliarde € pentru perioada 2007-2013. Va fi folosită în primul rând de către Biroul pentru Analiza și Prevenirea Criminalității din cadrul IPJ ca și material didactic în cadrul orelor de educație pe care le desfășoară în școli, contribuind la efortul polițiștilor de a educa elevii cu privire la o serie de aspecte ce țin de siguranța lor. În format pilot.

3.2. Itemi de tip eseu - solicită construirea unui răspuns liber în acord cu anumite cerinŃe. După dimensiunile răspunsului aşteptat, eseul poate fi: Eseu cu răspuns restrâns, în care se precizează limita de cuvinte, propoziŃii sau rânduri. Exemplu: CaracterizaŃi în 15-20 de rânduri organizare View flipping ebook version of Teoria şi metodologia curriculumului published by Mihaela Pavlenco on 2019-11-23. Interested in flipbooks about Teoria şi metodologia curriculumului? Check more flip ebooks related to Teoria şi metodologia curriculumului of Mihaela Pavlenco. Share Teoria şi metodologia curriculumului everywhere for free Cel mai tare site de referate din Romania. Contine referate din toate domeniile Particularizand, in dorinta de exemplificare a conceptului libertate-constrangere sociala, putem vorbi despre libertatea de a-ti alege partenerul de viata, de a te casatori si in antiteza de constrangerea, prin diverse forme de neacceptare sociala, de a-ti alege un partener de alta religie, de alta etnie sau de alta pozitie sociala si materiala Avantaje şi inconveniente. Exemple de proiecte de învăţare la distanţă. • Modele de învăţare şi de livrare a lecţiilor cu ajutorul calculatorului. Tutoriale, exerciţii, simulări, jocu educative, situri Web. Tehnologia informatică utilizată pentru proiectarea acestora. Modelul clasei deschise şi învăţării în reţea 4) stagiile de practică care se desfășoară în sălile de curs și care sunt ghidate de către cadrul didactic - coordonator din instituție se vor desfășura, după caz, combinat, prin împărțirea în săptămâni de prezență în instituția de învățământ și în săptămâni de comunicare la distanță